گربه مظلوم ناله کنان کجا رفتی

p.s : بعدا نوشت : بچه گربه ای چند ماه پیش اومده بود خاکستری با سفید بود خیلی حساس بود به رنگ خاکستری سبز و سفید بود نمی دونستیم که دختره یا پسره اسمش بود انتونی کلئو پاترا که طفلک دختر بود کلئو پاترا نوازشش می کردیم ولیکن به محبت مامانش احتیاج داشت همراه با یک بچه گربه سیاه زیبایی اومده بود که مهر رفت به رحمت خدا  کلوپاترا تنها شده بود ناگهانی درگذشت در ده بهمن خیلی بچه گربه خوبی بود بی ازار مهربان نجیب به رحمت خدا رفت می خواست بره بیرون نمی گذاشتن طفلکی از افسرده گی دق کرد

خدا رحمتش کند

ناراحت شدیم اصلا طرف هیشکی نمی اومد

اواخر زندگی اش طفلکی بی تفاوت بود

شب قبل از ده بهمن غذای گوشتی کتلت را نخورد

برگشت سر جایش روی موکت 

چندی قبلش یک گربه مریض قهوه ای امده بود که طفلکی درگذشت میکرب این گربه مریض زیر میز بود که این کلئوپاترا را مریض کرد این ویل مظلوم را مریض کرد خدا رحمتشان کند

 

خدایا خداوندا خودت از این خونه که همش داریم غصه این گربه های مظلوم را می خوریم کاری هم براشون از دستمان بر نمی اید بفرست در یک محیط ارام زیبا با همسایه های مهربان انسان که به ما افتاب مهربانی هدیه کنند خدایا از مردم دور افتادیم حرفی برای گفتن نداریم از جریان زندگی دور شدیم یک خانه لبریز از عشق حق ماست

 1393/11/28


 

بعدا نوشت شانزده اسفند : اَشلی گربه برادر ویل نازنین که ناله کنان رفت از خونه رفته از سیزده چهارده اسفند ماه طفلک مظلوم با اون قیافه خاص زیبایی که داشت زرد است با گردنی سفید گربه مغروری هست صدای اَشلی اینجا می پیچه از دوری برادر ناکامش ویل به دنبالش رفته خدا کنه برگرده هر چی به صلاحش باشه همون باشه سه تا برادر بودند که اردیبهشت امسال بدنیا اومدند مامانشون هم ر ب ه ک ا یک گربه جنگلی هست که خواهرش توماسینو اول بهمن از خونه رفته طفلکی سه تا بچه اورد از این خونه رفته از این سه برادر یکیش ویل بود که ناله کنان رفت اَشلی هم سیزده چهارده اسفند از خونه رفته که ایشااله بر می گرده الان رت هستش گربه مبهوت زیبای نارنجی این سه تا گربه اشرافی که لَه لِه!!!!!!! هم داشتند لَه لِه اشان لورنس گربه سیاه زیبایی بود که مظلومانه شهریور به رحمت خدا رفت خدایا این گربه ها را که از اینجا رفته اند حفظ کن شعر تصنیف بنان مناسب این گربه هاست با ما بودی بی ما رفتی چو بوی گل به کجا رفتی تنها ماندم 


بعدا نوشت بیست پنج اسفند : اَشلی برگشت حیوونی با این دو تا گربه سیاه خط خطی ممتاز سونیل که بنظر نر می اومد نه ماده دوست شده دخترخاله هاشن رِت هم دست کمی نداره

ربه کا هم بیست یک اسفند فارغ شدند چهار تا بچه داره که دیروز از اینجا بردشون خدا حفظشون کنه اسماشون الیور رضا پارمیس پاملا یا پارمیدا همشون سیاه با نمک هستند بغیر از یکیشون که خاکستریه خدایا خودت کمک کن یک خونه بخرم با یک ماشین با یک مغازه از این خونه پر از گربه مانند یک انسان زندگی داشته باشم خدایا شکرت

بعدا نوشت شش تیر- نام بچه های ربه کا که الان سه ماه نیمه هستند سیاهه اسمش مارلون بیلی - دو رنگه اسمش ویتنی شاهزاده هندی - سفید طوسیه اسمش رابین - گربه خوشگله مامانی چش ابی اسمش جانی یا جان که تمام این اسم ها اسامی بازیگران مشهور امریکایی می باشند

کلیک کنید اینجا یادبود بچه گربه سیاه مظلوم

 

فالله خیر حافظ

/ 0 نظر / 22 بازدید