فرارسیدن بهار مبارک

 

 

 


به نام خداوند بخشنده مهربان

 

فرا رسیدن نوروز مبارک امدن بهار مبارک 

خدا را شکر که بهار امد 

زمستان امسال خیلی سرد بود اسفند هم که تا اخرین روز ناجوانمردانه سرد بود

در نخستین روز بهار خواهان تندرستی ارامش درونی هستم امید به اینده اعتقاد به اینکه

نور بر تاریکی پیروز خواهد شد راهبر کوشش ماست

سال نو را به همه تبریک می گویم. امیداورم94 سال خوبی برای همه باشد. برای همه آرزوی سلامتی و شادی دارم

امیدوارم 94 سال خوبی برای همه باشد سالی لبریز سرشار سلامتی شادی خیر برکت جیب پر از پول بخت عالی خیر برکت برایم باشد

 

 

عشقبازی و جوانی و شراب لعل فام

مجلس انس و حریف همدم و شرب مدام

ساقی شکردهان و مطرب شیرین سخن

همنشینی نیک کردار و ندیمی نیک نام

شاهدی از لطف و پاکی رشک آب زندگی

دلبری در حسن و خوبی غیرت ماه تمام

بزمگاهی دل نشان چون قصر فردوس برین

گلشنی پیرامنش چون روضه دارالسلام

صف نشینان نیکخواه و پیشکاران باادب

دوستداران صاحب اسرار و حریفان دوستکام

باده گلرنگ تلخ تیز خوش خوار سبک

نقلش از لعل نگار و نقلش از یاقوت خام

غمزه ساقی به یغمای خرد آهخته تیغ

زلف جانان از برای صید دل گسترده دام

نکته دانی بذله گو چون حافظ شیرین سخن

بخشش آموزی جهان افروز چون حاجی قوام

هر که این عشرت نخواهد خوشدلی بر وی تباه

وان که این مجلس نجوید زندگی بر وی حرام

 

حافظ

 


نظر دهید نظر دهید نظر دهید نظر دهید نظر دهید نظر دهید نظر دهید نظر دهید نظر دهید نظر دهید

فالله خیر حافظ

/ 0 نظر / 12 بازدید