همه گربه های شاعر مظلوم = سام - رستم - اُتو - فرانسیسکا - عسل آقا- پشمالو -دودی

به نام خداوند بخشنده مهربان

کجاست سام

کجاست رستم

کجاست اُتو

کجاست فرانسیسکا

کجا هستید ای گربه های با مرام با معرفت

سام و رستم دو برادر بودند که عید 88 اومدند رستم که عاشق بود یکی دو سال بعد ما را تنها گذاشت با دستای خودمون خاکش کردیم یکبار بیرون رفتیم صبح بود مجبور بودیم برویم که این سام و رستم از غصه داخل کوچه نگاه می کردند تعقیب می کردند که مجبور به بازگشت شدیم سام گربه ای که هروقت ما را بیرون می دید ضجه می زد ناراحت می شد بوی ما را می شنید با وفا با مرام مرد بود انسانیت داشت بارها ما را تعقیب می کرد نگرانمان بود سام گربه عجیبی بود از غصه ما دق کرد سام بچه که بود به ما خیره می شد در همین باغچه کنار برادرش رستم خاک شد طفلکی سام خدایا سام را رحمت کن آبان 90 سام رفت خدا رحمتش کنه فیلم سام را حتمن در اینجا می گذاریم

آقا اُتو چقدر پاک بودی چقدر هوشت بالا بود چقدر دوست داشتیم مرداد 90 اومدی خرداد 91 رفتی وقتی تو رفتی اشکهایمان باران را در نظر می اورد ای گربه زرد بی کلاس خوشگل کجایی اسمت را از گربه چاق نیوجرسی گذاشتیم که در مرکز نگهداری حیوانات نیوجرسی وزن کم می کرد دو بار به خوابمان اومدی خدا رحمتت کنه رفتی بهشت ای اُتو خیلی دوست داشتیم

فرانسیسکا خانم اسمت را از سریال پلیسی المانی پلیس شهر؟ که نصفه پخش می شد گذاشتیم سال 89 اومدی چه غریبانه رفتی خدا رحمتت کند در بغلمان رفتی همه گریه می کردند خدا رحمتت کند فیلمت را حتمن در اینجا می گذاریم

 

عسل آقا برادر آقا حنا بود شهریور اومد سال 86 رفت معلوم نشد کجا ای گربه چرا رفتی خیلی دوستش داشتیم عین آقا اُتو خان بود رفتارش مثل اُتو بود هر جا هستی خدا نگهدار تو

دودی چه گربه مهربان زیبایی بودی چقدر زیبا بودی  بچه ات دمی هم مهربان زیبا بود گربه ژاپنی!!!! در ایستگاه شبیه دمی بود خدا نگهدار تو

 پشمالو چقدر برای رفتن دردناکت گریه کردیم با بچه در شکم رفتی روحت شاد بچه هایت اورنج مایکل بودند که اورنج فهمید اینجا نمی تونه بچه دار بشه طفلی نیستش مایکل هم چند سالی است رفته سال 84 بچه ها را بدنیا اوردی

با این گربه ها زندگی ها کردیم گربه های فهمیده با فرهنگ با کلاسی بودند

مثل بچه هامون بودید

فالله خیر"حافظ"

/ 0 نظر / 9 بازدید